ศูนย์ข่าวสปสช.

ค้นหา

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

หน้าแรก กลุ่มคำยอดนิยม ผ่าตัดหัวใจ

กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน

thumbnail

สปสช.ประชาพิจารณ์ “ร่างเกณฑ์ประเมินหน่วยบริการผ่าตัดหัวใจ” พัฒนามาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยหัวใจสิทธิบัตรทอง

เรื่องเด่น | จับกระแส | 30 เมษายน 2562

สปสช.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ “ร่างเกณฑ์ตรวจประเมินหน่วยบริการผ่าตัดหัวใจ” ดึงผู้แทนสหสาขาวิชาชีพ 12 หน่วยงาน และหน่วยบริการผ่าตัดหัวใจ 56…...